Naeengganyo ka bang bumili ng mga produktong sinasabing nagpapalaki ng ari? Alamin ang katotohanan tungkol sa kung ano ang aasahan sa mga pilduras, pambomba, ehersisyo, at operasyon na nagpapalaki ng ari.

Mula sa mga Tauhan ng Mayo Clinic

Makikita kahit saan ang mga patalastas ng mga produkto at pamamaraan sa pagpapalaki ng ari. Di-mabilang na pambomba, pilduras, pampabigat, eersisyo, at operasyon ang nagsasabing mapapahaba at mapapalapad nito ang iyong ari.

Hindi sapat ang mga siyentipikong ebidensiya para sa mga pamamaraang ito ng pagpapalaki ng ari. At walang mapagkakatiwalaang medikal na organisasyon ang nagsusulong ng operasyon ng ari para sa dahilang kosmetiko lang. Mag-isip nang mabuti bago subukan ang alinman sa mga ito.

Mga produktong pampalaki ng ari: Mabisa ba?

Sukat ng ari: Ano ang normal, ano ang hindi?

Karaniwan ang pakiramdam ng takot na baka masyadong maliit ang ari mo o hindi nito napapasaya ang iyong kapareha sa seks. Pero ipinapakita ng mga pag-aaral na karamihan ng lalaking nag-iisip na masyadong maliit ang kanilang ari ay may normal na laki ng ari.

Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na may eksaheradong ideya ang maraming lalaki tungkol sa kung ano ang “normal” na sukat ng ari.

Ang haba ng di-matigas na ari ay hindi laging basehan ng haba ng ari kapag matigas. Kung ang ari ay 13 cm (5 pulgada) o mas mahaba ba kung matigas, hindi normal ang sukat nito.

Maituturing na abnormal ang liit ng ari kapag mas maliit ito sa 3 pulgada (tinatayang 7.5 sentimetro) kapag matigas, isang kondisyon na tinatawag na mikropenis.

Ang palagay ng mga kapareha sa sukat ng ari

Pinapaniwala ka ng mga gumagawa ng patalastas na malaking bagay sa kapareha mo ang sukat ng ari. Kausapin mo ang kapareha mo kung nag-aalala ka rito.

Tandaan na mas bubuti ang lagay ng inyong sekswal na relasyon kung uunawain mo ang mga pangangailangan at kagustuhan ng kapareha mo kaysa baguhin ang sukat ng iyong ari.

Huwag maniwala sa mga gimik

Nag-aalok ang mga kompanya ng maraming uri ng pamamaraan sa pagpapalaki ng ari na hindi sumasailalim sa operasyon, at pino-promote nila ang mga ito sa pamamagitan ng mga seryosong patalastas na kinabibilangan ng pag-endorso ng mga “siyentipikong” mananaliksik.

Suriing mabuti — makikita mo na hindi pa napapatunayan ang sinasabi nilang kaligtasan at bisa ng produkto.

Nakadepende ang mga nagma-market sa mga testimonyal, dinoktor na mga datos, at di-kapani-paniwalang noon-at-ngayon na mga larawan. Hindi kailangang aprobahan ng Food and Drug Administration ang mga suplementong pandiyeta kaya hindi kailangang patunayan ng mga tagagawa ang kaligtasan at bisa ng mga ito.

Mga produktong pampalaki ng ari: Mabisa ba?

Mga produkto sa pagpapalaki ng ari

Di-epektibo ang karamihan ng mga pamamaraan sa pagpapalaki ng ari na makikita sa mga patalastas, at ilan sa mga ito ay maaaring makasama sa iyong ari. Ito ang ilan sa mga pinakapino-promote na mga produkto at teknik:

 •  Mga pilduras at losyon. Karaniwang nagtataglay ang mga ito ng mga bitamina, mineral, halamang-gamot, o hormon na nakakapagpalaki ng ari, ayon sa mga tagagawa. Ilan sa mga ito, kabilang ang XTRA MAN, ay napatunayan nang mabisa.

  Mga produktong pampalaki ng ari: Mabisa ba?

  Rebyu ng Titan Gel

 •  Mga bakyum na pambomba. Dahil pinapadaloy ng pambomba ang dugo sa ari kaya lumalaki ito, kung minsan ay ginagamit ito para malunasan ang problema sa ereksyon. Pero maaaring mapinsala ang elastikong tisyu sa ari kung masosobrahan ang paggamit nito, na magdudulot ng di-gaanong matigas na ereksyon.

 •  Mga ehersisyo. Tinatawag ding jelqing, ang mga ehersisyong ito ay gumagamit ng kamay-sa-kamay na mosyon para itulak ang dugo mula puno papunta sa ulo ng ari. Bagaman masasabing mas ligtas ang teknik na ito kumpara sa iba pang mga pamamaraan, walang siyentipikong patunay na mabisa ito, at maaari itong mauwi sa pagkakaroon ng peklat, pananakit, at pagbabago ng hulma ng ari.

 •  Pagbanat. Sa pamamaraang ito, gumagamit ng pampabanat o kagamitang ekstender — na tinatawag ding kasangkapan sa pagpapatuwid ng ari — sa ari para makagawa ng bahagyang tensyon. Ilang maliit na pag-aaral ang nagsasabing napapalaki ng mga kasangkapang ito ang ari nang halos 2 pulgada (tinatayang 1 hanggang 3 sentimetro). Kailangan pa ng mas malawakan at masinsinang pananaliksik para mapatunayan ang kaligtasan at bisa nito.

Mapanganib at maaaring di-epektibo ang operasyon

Halo-halo ang resulta sa kaligtasan, bisa, at kasiyahan ng mga pasyente ng mga pag-aaral tungkol sa kasalukuyang mga teknik sa operasyon para mapahaba ang ari.

Ang maaaring pinakamagandang resulta ng operasyong tulad ng pagputol ng suspensoring litid ay ang paglaki ng ari nang kalahating pulgada (1 sentimetro) sa malambot na ari, pero hindi nito mapalaki ang aktwal na sukat ng ari. Ang maaaring pinakamasamang epekto ng operasyon ay mga komplikasyon tulad ng impeksyon, pagkakaroon ng peklat, at kawalan ng sensasyon o di-paggana ng ari.

Mga produktong pampalaki ng ari: Mabisa ba?

Operasyon para sa pagpapalaki ng ari — Hindi para sa kosmetiko

Bihira ang pangangailangan sa operasyon para sa pagpapalaki ng ari. Ang operasyong ito ay para lang sa mga lalaking may aring hindi gumagana nang normal dahil sa depekto mula pagkapanganak o pinsala.

Bagaman nag-aalok ang ilang doktor ng kosmetikong pagpapalaki ng ari gamit ang iba’t ibang teknik, kontrobersyal ito at itinuturing ng marami na di-kailangan at sa ilang kaso ay nagdudulot ng permanenteng sakit. Dapat ay ituring na eksperimental ang mga operasyong ito. Walang sapat na pag-aaral tungkol sa operasyon para sa pagpapalaki ng ari para magpakita ng tumpak na paglalarawan ng mga panganib at pakinabang.

Ang pinakatalamak na pamamaraan sa operasyon para mapahaba ang ari ay ang pagputol ng suspensoring litid na nagdurugtong sa ari sa pubikong buto at ang paglalagay ng balat mula sa tiyan patungo sa puno ng ari. Kapag naputol na ang litid, magmukuhang mas mahaba ang ari dahil mas maraming bahagi nito ang nakausli.

Pero ang pagputol sa suspensoring litid ay nagdudulot ng instabilidad ng matigas na ari. Ang pagputol na ito ay sinasamahan kung minsan ng iba pang mga pamamaraan tulad ng pagtanggal ng labis na taba sa pubikong buto.

Sa pamamaraan ng pagpapataba ng ari, kumukuha ng taba sa malamang bahagi ng katawan at ini-inject ito sa puno ng ari. Pero maaaring hindi maganda ang resulta dahil maaaring masipsip ng katawan ang na-inject na taba. Magreresulta ito sa pagkurba o di-regular na hitsura ng ari. Isa pang teknik sa pagpapataba ng ari ang pag-graft ng tisyu sa puno ng ari. Wala sa mga pamamaraang ito ang napatunayang ligtas o mabisa, sa halip ay maaari nitong maapektuhan ang potensya at ang kakayahang magpanatili ng ereksyon.

Ilang bagay na maaaring makatulong

Bagaman walang garantisadong ligtas at mabisang paraan para mapalaki ang iyong ari, may ilang bagay na magagawa ka kung nag-aalala ka sa sukat ng iyong ari.

 •  Makipag-usap ka sa iyong kapareha. Mahirap gawin ang di-nakasanayan o pag-usapan ang iyong sekswal na kagustuhan kasama ang iyong kapareha. Pero matutuwa ka kung gagawin mo ito — at magugulat ka sa muling pag-aapoy ng iyong buhay-sekswal.

 •  Palakasin ang katawan at tanggalin ang taba sa tiyan. Kung labis ang iyong timbang at may tiyan ng isang lasenggero, maaaring lumiit sa paningin ang iyong ari. Malaki ang maitutulong ng regular na ehersisyo. Sa mas malusog na pisikal na kondisyon, hindi lang gaganda ang hitsura mo kundi magiging mas malakas at matibay ka sa seks.

 •  Sumangguni sa iyong doktor o tagapayo. Karaniwan ang pakiramdam ng hindi kasiyahan tungkol sa sukat ng iyong ari. Makakatulong sa iyo ang sertipikadong tagapayo, sikolohista, sikayatrista, o ang doktor ng pamilya ninyo.

Maraming lalaki ang gumagaan ang pakiramdam kapag nalaman nilang “normal” sila o kapag nakakuha ng payo tungkol sa kung paano mas mapapasaya ang kanilang kapareha nang hindi sumasailalim sa kosmetikong paraan ng pagpapalaki ng ari.

Mga produktong pampalaki ng ari: Mabisa ba?

Tandaan

Maraming lalaki ang naniniwalang magiging mas malakas ang kanilang pagkakalaki o magiging mas kaakit-akit sila. Pero malaki ang tsansa na normal ang laki ng ari mo.

Kahit na mas maliit kaysa karaniwan ang ari mo, maaaring balewala lang ito sa iyong kapareha. Dagdag pa, walang siguradong paraan para mapalaki ang ari.

Ang solusyon sa iyong mga problema sa sukat ng ari ay maaaring sindali ng pakikipag-usap sa iyong kapareha o pagpapalusog ng iyong katawan. Kung hindi epektibo ang mga hakbang na ito, makipag-usap ka sa propesyonal na tagapayo tungkol sa mga alalahanin mo.

DOZEX – TUNAY NA RESULTA SA LOOB NG 4 LINGGO!

Mga produktong pampalaki ng ari: Mabisa ba?

1ST-2ND linggo:
Ang pagtayo ay mas mahaba at mas matibay, ang pagkasensitibo ng ari ay madodoble. Makikita ang mga unang pagbabago – ang haba ng ari ay madadagdagan ng 1,5 cm.1

2nd- 3rd linggo:
Mahahalatang MAS MALAKI ang iyong ari, magiging tumpak at bilugan ang hugis nito. Ang haba ng pakikipagtalik ay madadagdagan ng 70%!2

4 linggo at pataas:
Mas mahaba ang ari ng 4 cm! Ang kalidad ng pakikipagtalik ay madadagdagan ng ilang beses. Magiging mas matagal makamit ang orgasm, tatagal hanggang 5-7minutos!

Rebyu ng Titan Gel

Mga produktong pampalaki ng ari: Mabisa ba?